Data utworzenia Tytuł Użytkownik Akcja
2018-02-23 15:04:29 Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Baranów (Działka: 3395) Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-23 15:02:51 Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Motoga (Działka: 643) Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-23 14:51:01 Wykaz 1/2018 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-23 14:48:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lutego 2018 r. (OŚ.6220.1.4.2018) Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-23 14:43:04 Zarządzenia Wójta - Luty 2018 Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-23 10:09:17 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.8.2.2017) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-23 09:55:33 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (LU.ZUZ.3.421.79.2018.DO) Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-22 08:48:21 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-21 12:40:44 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Śniadówka Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-21 12:39:39 Zakup kruszywa - UG - 11.2009 r. Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-21 12:39:17 Zakup kruszywa - UG - 11.2009 r. Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-19 18:46:56 Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscowości Łukawka Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-16 19:57:33 Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Baranów w sprawie podziału Gminy Baranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-16 19:43:21 Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscowości Łukawka Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-16 19:33:14 Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Baranów za IV kwartał 2017 rok Jarosław Michna Utworzenie
2018-02-15 07:50:30 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-05 19:29:00 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-02-02 08:36:06 Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów (SG.271.8.2.2017) Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-01-30 12:14:32 Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów Jarosław Michna Uaktualnienie
2018-01-27 19:31:07 Przebudowa drogi gminnej nr 107421L na odcinku od km 0+000,00 do km 1+464,00 w miejscowości Łukawka Jarosław Michna Utworzenie

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.