Podatki i opłaty lokalne

W 2023 roku na terenie gminy Baranów obowiązują następujące stawki podatków:

 1. Podatek rolny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr XL/243/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku obniżyła średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022r., poz. 995) z kwoty 74,05 za 1 dt do kwoty 58,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym podatek rolny na terenie gminy Baranów w 2023 roku będzie wynosił 145,00 złotych / ha przeliczeniowy oraz 290,00 złotych/ ha fizyczny.  (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 roku, poz. 6558)

  Uchwała Nr XL/243/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

 2. Podatek leśny:

  Rada Gminy Baranów uchwałą nr XL/244/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku obniżyła średnią cenę drewna ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022r., poz. 996) z kwoty 323,18 zł/m3 do kwoty 272,73 zł/m3. W związku z powyższym podatek leśny  na terenie gminy Baranów w 2023 roku będzie wynosił 60,0006 zł / ha fizyczny lasu. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022r. poz. 6559)

  Uchwała Nr XL/244/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok

 3. Podatek od nieruchomości:

  Zgodnie  z Uchwałą nr XL/241/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2023 roku. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022r., poz. 6556)

  Uchwała Nr XL/244/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Baranów na rok 2023

 4. Podatek od środków transportowych:

  Zgodnie z Uchwałą Nr XL/242/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2023 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 roku, poz. 6557)

  Uchwała Nr XL/242/2022 Rady Gminy Baranów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Baranów w 2023 roku

Ponadto, informujemy, że w roku 2023 obowiązują formularze deklaracji i informacji podatkowych ustalone przez Ministerstwo Finansów. W związku z tym, prosimy o składanie deklaracji i informacji podatkowych na nowych drukach, dostępnych pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-30 09:50:09
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-11 11:47:57
Odsłon: 21244
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.